Documenten

                            

Op deze pagina is een overzicht opgenomen van de binnen de SCVE geldende documenten inzake het werkveld Opsporen Conventionele Explosieven. De tabel onderaan deze pagina bevat de binnen SCVE vastgestelde en / of de door SCVE gepubliceerde documenten.

 

Het WSCS-OCE als zodanig wordt uiteindelijk vastgesteld door de Minister van SZW en is opgenomen in bijlage XII van de Arboregeling. Dat geldt overigens ook voor het bijbehorende WDAT-OCE. De geldende versie van het WSCS-OCE en het WDAT-OCE kunnen worden gedownload op www.wetten.nl. De hyperlinks staan hieronder weergegeven.  

 

WSCS-OCE, bijlage XII Arbeidsomstandighedenregeling     PDF versie

WDAT-OCE, bijlage XI Arbeidsomstandighedenregeling                  PDF versie

 

De laatste wijziging van het WSCS-OCE is gepubliceerd in de Staatscourant 2016, nummer 35064 d.d. 4 juli 2016.       

 

Documenten WSCS-OCE Datum Van kracht:

Brief EODD inzake ‘hoe om te gaan met Riechtopfen?


Brief EODD d.d. 7 juni 2012 met richtlijnen vernietigingslocaties.

Integraal overzicht van interpretatieverzoeken, FAQ's en te verwerken normwijzigingen 07-11-2013 07-11-2013
Interpretatie Basiskennis OCE in WSCS-OCE 23-05-2017 25-05-2017
Interpretatie inzake Bijlage 4 materieeleisen van WSCS-OCE 14-05-2019 14-05-2019


Documenten SCVE Datum Van kracht:
Statuten SCVE 11-10-2007 11-10-2007
Convenant tussen ministerie SZW en SCVE 26-03-2012 26-03-2012
Verklaring vertegenwoordiging CCVD 2010 2010
SCVE-002 Reglement Centraal College van deskundigen OCE 
07-11-2013 07-11-2013

SCVE-004 Interpretatie document

23-05-2019 23-05-2019
SCVE-005 Samenstelling CCVD-OCE 17-10-2013 07-11-2013webdesign