Procescertificaat Vooronderzoek CE en Risicoanalyse CE

 

Welkom bij het onderdeel van deze website met daarin informatie over de ontwikkeling naar het nieuwe Certificatieschema voor Vooronderzoek CE en Risicoanalyse CE.

 

 

In het infobulletin kunt u kennisnemen van de inhoud en achtergrond van dit Ontwerp Certificatieschema. Een uitvoerige consultatieronde op het Ontwerp heeft plaatsgevonden. De zienswijzen (zie hieronder) zijn verwerkt en dit resulteert in het bijgevoegd nieuw Ontwerp. Naar verwachting treedt het Certificatieschema in het eerste kwartaal van 2018 in werking. De hieronder weergegeven versie betreft nog niet de definitieve eindversie.


- het Ontwerp Schema, versie oktober 2017;

- het Infobulletin van september 2016 met informatie over inhoud en achtergrond van de ontwikkeling naar het nieuwe Certificatieschema;

- de notitie ingediende zienswijzen tijdens consultatieperiode van 8 januari 2018

- de brief aan betrokkenen in werkveld CE inzake ontwikkelingen in het werkveld Conventionele Explosieven met kenmerk 7SCVE-SEC.11531.B d.d. 8 januari 2018

 

 


webdesign