Centraal College van Deskundigen OCE

 

 

Voort het beheren en zo nodig actualiseren van het WSCS-OCE is door het bestuur het Centraal College van Deskundigen OCE ingesteld. In het CCvD-OCE zitten de belanghebbende partijen rondom het opsporen van CE zoals bedoeld in het Arbobesluit. De samenstelling van het CCvD-OCE is als volgt.

 


Stemgerechtigd

Functie / namens

Website organisatie

S. (Siem) Zeilemaker

Onafhankelijk voorzitter

J. (Jos) van der Heijden

Platform Blindgangers

www.infopuntveiligheid.nl

R. (Rene) Dijkmans

ProRail

www.prorail.nl

H. (Huibert) van Driel

Vereniging voor Explosieven Opsporing

www.explosievenopsporing.nl

M. (Michiel) van Oers

Vereniging voor Explosieven Opsporing

www.explosievenopsporing.nl

B. (Bart) van Empel

Explosieven Opruimingsdienst Defensie

http://www.defensie.nl/landmacht/eenheden/
explosieven_opruimingsdienst_defensiehttp://www.defensie.nl/
organisatie/landmacht/inhoud/eenheden/oocl/eod
J. (John) Blokvoort Explosieven Adviseurs Nederland http://www.explosievenadvies.nl
vacature Unie van Waterschappen www.uvw.nl
M. (Martin) Hoenderkamp Rijkswaterstaat www.rijkswaterstaat.nlAgendalid

Functie / namens

R. (Rob) Lensen 

Ministerie van Defensie

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/def

P. (Philip) van Dongen

TNO

www.tno.nl
S. (Simone) Wiers Ministerie van SZW http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/def
   

Niet stemgerechtigd

Functie / namens

H. (Henk) van der Linden

Bestuursvertegenwoordiger SCVE

R. (Ruud) Francissen

Certificatie Instellingen

www.tuv.nl

E. (Edwin) Zoontjes

M.J. (Mirjam) Kardol-Maas

Secretariaat

www.scve.nl

 

Het CCvD-OCE werkt volgens een reglement die u kunt vinden op de documentenpagina. 
webdesign